Nu har en ny gång- och cykelväg öppnats mellan Liesta och Lugnet i Rimbo. Den är en av flera nya gång- och cykelvägar som skapas tack vare kommunens satsning på anläggningsbidrag, som startade 2018.

Norrtälje kommun skapade 2018 ett anläggningsbidrag på totalt 21 miljoner kronor för åren 2018 – 2020 för att öka takten på cykelvägnätsutbyggnaden på landsbygden i kommunen. Syftet är att skapa en levande landsbygd och möjliggöra för ett hållbart resande, då det idag ofta saknas säkra och attraktiva cykelvägar för att ta sig fram i kommunen.

Nu har sträckan mellan Liesta och Lugnet utanför Rimbo invigts, den första av nio stycken planerade gång- och cykelvägar runt om i kommunen, på initiativ av den lokala intresseföreningen i Liesta.

Klicka här och läs mer om anläggningsbidrag och om fler pågående projekt.

– Det finns ett stort behov av gång- och cykelvägar både för motion och pendling, och det märks särskilt nu i coronatider, när många vill undvika kommunala transportmedel, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Bengt Ericsson.

Anläggningsbidraget riktar sig till enskilda väghållare och föreningar som kan söka anläggningsbidrag för att i egen regi anlägga nya gångvägar och cykelvägar på landsbygden. Bidrag utbetalas med upp till 75 procent av den totala byggkostnaden och har även kunnat ansökas för upprustning till högre standard av befintlig gångväg och cykelväg.

– Det är en fin och nu mycket bättre promenad och ridväg, säger Eva Durmén, den första officiella användaren av gång- och cykelvägen tillsammans med västgötaspetsen Göte, och som också uppskattade Rimbobullen och fikat som bjöds för de förbipasserande.

Även Uffe Pettersson, som varit med och byggt vägen och dessutom fick äran att klippa det blågula invigningsbandet, tycker den nya gång- och cykelvägen är mycket bra, eftersom framför allt räcket vid den närliggande sjön Syningen gör väg 280 smal och otrevlig att gå och cykla på.

– Tack vare bidragen har vi lyckats få till bra och säkra gång- och cykelvägar, som varit eftertraktat länge, säger teknik- och klimatnämndens ordförande Tommy Lundqvist.

Projektet har väckt stort intresse och nu planerar kommunen årliga i anläggningsbidrag för gång- och cykelvägar att ansöka bidrag för från och med 2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *